Nevozit vzduch, ale ani vodu

Lisovací kontejnery na komunál mohou být vybaveny ventilem pro vypuštění kapalné složky.

Výpustný ventil lisu na směsný odpad
Výpustný ventil lisu na směsný odpad

Řešení je vhodné především pro zákazníky s odpadem, v němž je vysoký podíl vody (např. zbytky ovoce a zeleniny).