Nový lisovací kontejner na kartony

Několik fotek čerstvě instalovaného lisu v logistickém centru

Konfigurace tohoto lisovacího kontejneru je navržena s ohledem na vysoký provoz (dvojité čerpadlo, velký vhazovací prostor, ovládání co nejblíže obsluze).